10-10-10, Een levensveranderende formule

Wat is 10-10-10 en wat doet het?

10-10-10 is een oefening, ontwikkeld door Suzy Welch, die je helpt bij het nemen van beslissingen in je leven die meer vragen dan een simpele korte termijn afweging. Door 10-10-10 toe te passen bij levensvragen waar je zo geen antwoord op weet, helpt het je om meer te kijken naar de effecten op verschillende termijnen. Het helpt je om een brug te slaan tussen emotie en ratio en met behulp van beide een weloverwogen beslissing te nemen. Of het nu dilemma's zijn die je bezighouden op het gebied van werk, relatie, opleiding of leven, 10-10-10 helpt je bij het krijgen van inzichten.

Een voorbeeld werkt vaak het beste. Deze gaat over het gebied van werk (en leven):

Een cliënt, midden 30, HBO geschoold en dito functie, zit enige tijd thuis met een burn-out en weet dat hij niet meer terug wil/kan in zijn eigen functie. De bedrijfsarts stelt zich op het standpunt dat medewerker wel kan starten met re-integreren in aangepaste werkzaamheden. Alleen de gedachte maakt al dat medewerker een terugval krijgt en bijna terug bij af is. Ter aanvulling dient hier vermeld te worden dat de leidinggevende zich niet begripvol en vriendelijk heeft opgesteld de laatste tijd. Werkgever houdt vast aan het advies van de bedrijfsarts en gaat helaas niet met medewerker in gesprek om helder te krijgen wat hem nu beweegt. Medewerker vraagt daarom een second opinion aan bij een andere bedrijfsarts. Tijdens de second opinion door een andere bedrijfsarts wordt het wel duidelijk dat medewerker inderdaad een terugval heeft gehad maar krijgt wel het advies om het gesprek wel aan te gaan met werkgever als blijkt dat hij niet meer terug wil. Medewerker maakt met lood in zijn schoenen een afspraak met de Casemanager van het bedrijf. In dit geval is dat ook de HR manager van het bedrijf.

Angst en Paniek

Ik krijg client aan de telefoon en tijdens het gesprek slaat de paniek toe. Medewerker ziet zo tegen het gesprek op dat hij alle doemscenario’s in zijn hoofd de revue laat passeren. Zijn leidinggevende zal bij dit gesprek aanwezig zijn en heeft zich niet heel begripvol getoond in de afgelopen periode. Hij ziet enorm op tegen de confrontatie die plaats zal gaan vinden. Ik vraag hem wat het ergste is wat er kan gebeuren. Hij antwoordt dat hij bang is dat hij zonder inkomen komt te zitten. En dat hij bang is dat men hem zal dwingen om werk te verrichten dat hij niet aan kan. Dat men hem dwingt om te komen werken. Dat er ruzie komt. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Overtuiging

Ik ga met hem terug naar het eerste punt. Inkomen. We spitten het uit. Ik vraag hem wat hij liever doet: terug naar deze werkgever of productiewerk in een fabriek. Hij kiest voor het laatste. Ik vraag hem of zijn angst gegrond is dat hij niet op hele korte termijn iets zal vinden waarmee hij inkomen kan genereren als hij bereid is om alles aan te pakken, zoals hij mij net heeft doen geloven. Hij komt tot de conclusie dat zijn angst ongegrond is. Daar komt nog bij dat hij en zijn partner allang hebben besproken dat ze het ook wel een tijdje kunnen redden met haar salaris alleen. Hij ziet nu in dat deze angst in zijn hoofd zit en totaal niet reëel is wanneer het gaat om het aspect geld. We parkeren dit en kijken verder. Want waar zit de angst dan als het niet gaat om het behoud van inkomen.

Client kijkt dieper naar binnen en ziet in dat hij confrontaties het liefste uit de weg gaat. We onderzoeken dit samen en merken dat hij confrontatie gelijk ziet aan conflict. Door dit hardop uit te spreken merkt hij zelf dat we bij een hele oude en vastgeroeste overtuiging zijn aangekomen. Een confrontatie hoeft immers helemaal niet uit te monden in een conflict? Je moet toch een confrontatie aan kunnen gaan dat tegelijkertijd een rustig en net gesprek blijft? In zijn hoofd echter niet. Een confrontatie en conflict staat gelijk aan elkaar. En hij moet en zal koste wat het kost de lieve vrede bewaren. Ook al gaat dit ten koste van hemzelf. Dit wist hij al wel maar realiseerde zich niet dat deze overtuiging ook hier aan het woord was. Hij beseft nu dat hij zelf angsten in stand houdt om deze overtuiging maar in stand te houden.

Actie

Rationeel weet hij heel goed dat hij het gesprek moet aangaan om stappen te kunnen zetten. Immers, wanneer hij dit niet doet zal hij moeten re-integreren bij zijn werkgever. Deze doet immers netjes wat de bedrijfsarts heeft geadviseerd.

Toepassen van 10-10-10

Om helder te krijgen wat hem nu te doen staat, passen we 10-10-10 toe. Een vraag beantwoorden of dilemma bekijken vanuit 3 verschillende perspectieven. Simpel maar o zo doeltreffend:

Over 10 minuten:

  1. Wat gebeurt er met je als je over 10 minuten (symbool voor de hele korte termijn) het gesprek/confrontatie aangaat? Angst, zweet, dichtklappen, angst voor ruzie etc.
  2. Wat gebeurt er als je het gesprek/confrontatie niet aangaat? "Dan moet ik aan het werk en iedere dag weer naar dit bedrijf."

Over 10 maanden

  1. Wat gebeurt er als je de confrontatie wel aangaat en je bent 10 maanden (symbool middellange termijn) verder? "Dan ben ik veel verder in mijn herstel en heb ik de ruimte om te ontdekken wat ik echt graag wil doen. Sterker misschien weet ik dat dan al wel."
  2. Wat gebeurt er als je het gesprek niet aangaat en je bent 10 maanden verder? "Dan heb ik hele zware maanden gehad waarbij ik bij de werkgever aan de slag moest en sta ik een paar maanden later alsnog op straat want mijn contract is dan al afgelopen. Waarschijnlijk zit ik dan nog slechter in mijn vel dan nu het geval is. "

Over 10 jaar: Wat gebeurt er als je de confrontatie wel aangaat en je bent 10 jaar verder? Spontaan geeft hij aan: “Dan heb ik de top bereikt in dat wat ik echt graag doe”.

Resultaat

En met dat hij het uitspreekt voelt hij aan alles dat hij iets heeft doorbroken. Er vindt een kentering plaats en hij weet wat hij moet doen. Hoe moeilijk de stap op korte termijn ook lijkt en voelt, voor de lange termijn moet hij dit nu doen. Hij voelt dat zijn angsten weg beginnen te vloeien. Ze hebben geen vat meer op hem. Blijft het spannend? Jazeker. Is het moeilijk? Hartstikke. Maar als hij dit nu doet, helpt hij zichzelf niet alleen op korte termijn. Hij behaalt ook een overwinning op zichzelf. En wat de uitkomst van het gesprek ook zal zijn, dat is zijn grootste winst.

De volgende morgen spreken we het nog even door. Hij is zenuwachtig maar vastberaden. De uitkomst? Hij is het gesprek aangegaan en het is goed verlopen. Ze zijn er samen nog niet maar het is uitgesproken en op dit moment wordt er gekeken naar een oplossing die voor beide partijen werkt.

10-10-10 zelf toepassen?

Door 10-10-10 toe te passen heeft deze cliënt een helder inzicht gekregen en weloverwogen kunnen beslissen wat hem te doen staat.

10-10-10 is een erg mooie, simpele en snelle methode om je te helpen bij eigenlijk alle vraagstukken die je aandacht vragen. Of het nu gaat om werk, onderneming, relatie, studie, vrienden etc.. Kom je lastige zaken tegen, pas 10-10-10 toe en laat het je helpen bij het komen tot inzichten.

Om 10-10-10 optimaal te kunnen benutten is het van belang dat je inzicht krijgt in de waarden die voor jou persoonlijk van belang zijn. Immers zonder waarden is 10-10-10 een middel om beslissingsmogelijkheden boven water te krijgen. Mooi, maar zeker niet het doel van de methode. Met waarden als integraal onderdeel van het proces wordt 10-10-10 een echte transformerende levensstijl, die je in staat stelt om in overeenstemming met echte dromen, wensen en opvattingen te leven.

Wil je meer weten of wil je advies en coaching? Mail: welkom@vita-hrm.nl of check www.vita-hrm.nl

Bron: 10-10-10 door Suzy Welch